Jezik

1

Autizam – nove spoznaje

Danas govorim o problemu autizma, njegovim uzrocima kao i mogućim terapijama. Spominjem i rad britanske psihoanalitičarke Frances Tustin, koja je značajno unaprijedila psihoterapiju autizma. Autizam je danas, u dvadeset i prvom stoljeću, možda najveći psihološki – “tabu”. Ideja da su...

26 prosinca, 2022