Jacques Lacan

0

Martin Heidegger i Heinz Kohut

Psihologija osobnosti psihoanalitičara Heinza Kohuta, označila je konačni odmak od Freudove psihoanalize i povratak filozofskom tumačenju čovjeka i života. Suvremena psihoanaliza čovjeka više ne tumači biološki, anatomski, kognitivno, zapravo, više ga uopće i ne tumači, već ga – doživljava. Taj...

30 prosinca, 2022
0

Socijalna fobija

Postoji psihološki problem kojeg ćemo uvijek, u većoj ili manjoj mjeri, otkriti u ljudima koje poznajemo. To je strah od javnog nastupa ili tzv. socijalna fobija. Rijetki su oni koji bez imalo straha i srama mogu stati na pozornicu, biti...

28 prosinca, 2022