Dasein

0

Martin Heidegger i Heinz Kohut

Psihologija osobnosti psihoanalitičara Heinza Kohuta, označila je konačni odmak od Freudove psihoanalize i povratak filozofskom tumačenju čovjeka i života. Suvremena psihoanaliza čovjeka više ne tumači biološki, anatomski, kognitivno, zapravo, više ga uopće i ne tumači, već ga – doživljava. Taj...

30 prosinca, 2022
1

Egzistencijalizam i psihoterapija

Filozofiju mnogi vide kao misaonu, apstraktnu aktivnost, udaljenu od svakodnevnog života i živih ljudi. Mnogi vjeruju kako filozofija nema praktičnu primjenu, kako nema sposobnost mijenjati ljudski život. Takva je, na primjer, tzv. analitička filozofija ili filozofija uma koja se bavi...

28 prosinca, 2022